Justyna Kozlovska

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Kozlovska Justyna; Dumčius Algirdas; Šerevičienė Vaida; Petraitis Egidijus. Distribution of heavy metals in the lake Talkša (Lithuania) sapropel and possibilities of practical use. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 1 (2015), p. 29-35. [M.kr.:S 003; S 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Mansourian Ali; Pilesjo Petter; Runnstrom Micael; Groth Roger; Rocha Jorge Gustavo; Santos Maribe; Vieira Antonio; Kavouras Marinos; Kokla Margarita; Tomai Eleni; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Popovas Darius; Obuchovski R. Promoting of the geospatial methods: introduction into international educational courses in environmental protection and disaster risk management. EDULEARN19 proceedings: 11th international conference on education and new learning technologies, 1-3 July, 2019, Palma, Spain. Valencia: IATED, 2019. ISSN 2340-1117, p. 2702-2711. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Šerevičienė Vaida. Research of heavy metals distribution in bottom sediment of lake Talkša (Lithuania). Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole: Opole University. ISSN 1898-617X. Vol. 6, no. 1 (2012), p. 99-103. [M.kr.:S 003; S 004; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Valančius Kęstutis; Grabas Kazimierz. The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 169-173. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Mansourian Ali; Pilesjo Petter; Runnstrom Micael; Groth Roger; Gonçalves Alexandre Bacelar; Falcão Ana Paula; Kavouras Marinos; Tomai Eleni; Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Popovas Darius; Obuchovski Romuald; Šlikas Dominyk. Promoting of the geospatial methods: introduction into international educational courses on environmental management in the Middle-East. EDULEARN 20: 12th international conference on education and new learning technologies online conference, 6-7 July 2020. Palma: IATED Academy, 2020, p. 6186-6195. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Valančius Kęstutis; Petraitis Egidijus. Sapropel use as a biofuel feasibility studies. Research journal of chemical sciences. Bangalore: Indian Academy of Sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012), p. 29-34. [M.kr.:S 003; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus. The possibilities of using sapropel for briquette production. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011), p. 24-30. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Dumčius Algirdas; Paliulis Dainius; Kozlovska-Kędziora Justyna. Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. vol. 57, no. 1 (2011), p. 30-38. [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Valančius Kęstutis; Grabas Kazimierz. The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 169-173. [M.kr.:T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus. Sapropelio savybių, veikiančių jo panaudojimą energetikai, tyrimai ir analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 109-114. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus. Sapropelio panaudojimo energetinėm reikmėm galimybės bei kietojo kuro gamybos pavyzdžiai. Šilumos energetika ir technologijos - 2010 : konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810, p. 125-128. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Jaskelevičius Bronius. Atvirosios kasybos šakos būklė ir plėtros perspektyvos bei karjerų rekultivavimo tyrimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 590-597. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus. Sapropelio panaudojimo energetikoje galimybių Lietuvoje analizė bei įvertinimas. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Kozlovska Justyna; Jaskelevičius Bronius. Eksploatuotų arejų rekultivacijos galimybės. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 455-461. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Kozlovska Justyna. Sapropelio panaudojimo šilumos gamybai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 12.071]
2012 - Kozlovska-Kędziora Justyna. Sapropelio panaudojimo šilumos gamybai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T). Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 12.143]