Rimvydas Labanauskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Labanauskis Rimvydas; Kasparavičiūtė Aurelija; Davidavičienė Vida; Deltuvienė Dovilė. Towards quality assurance of the study process using the multi-criteria decision-making method. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 6, no. 2 (2018), p. 799-819. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Labanauskis Rimvydas; Ginevičius Romualdas. Role of stakeholders leading to development of higher education services. Engineering management in production and services. Bialystok; Warsaw: Bialystok University of Technology; De Gruyter Open. ISSN 2543-6597. Vol. 9, iss. 3 (2017), p. 63-75. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Labanauskis Rimvydas. Key features of sustainable universities: a literature review. Journal of business management. Riga: Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA). ISSN 1691-5348. 2017, 13, p. 56-69. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Labanauskis Rimvydas. Benchmarking as an instrument for improvement of quality management in higher education. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 1 (2015), p. 140-157. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Labanauskis Rimvydas; Kasparavičiūtė Aurelija. Evaluation of university study process using AHP method. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 760-770. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Labanauskis Rimvydas. Modelling of University Sustainability. Vilnius: Technika, 2020. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]