vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. dr. Zenonas Turskis
 
 
vyriausiasis mokslo darbuotojas, akademikas, prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas 
 

 
vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
 
 
vyresnioji mokslo darbuotoja, doc. dr. Jolanta Tamošaitienė
 

 
2017 m. kovo 28 d. Nr. 1-1. Nutarimu "Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų" nuo 2017 m. liepos 1 d. "Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo institutas" išskaidytas į  "Tvariosios statybos instituto Operacijų tyrimų laboratoriją" ir į "Tvariosios statybos instituto Sumaniųjų statybos sistemų laboratoriją".
 
1993 m. rugsėjo 2 d. įsteigta Statybos technologijos ir vadyboos mokslo laboratorija priklausė Statybos technologijos ir vadybos katedrai. 2013 m. lapkričio 26 d. VGTU Tarybos nutarimu Nr. 5-5 Statybos technologijos ir vadyboos mokslo laboratorija buvo pervadinta į "PAŽANGIŲ STATYBOS TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS MOKSLO LABORATORIJĄ" ir padalinys perkeltas į Statybos fakulteto "Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo instituto" struktūrą.
Laboratorijai vadovauja vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius.
 
Laboratorija suteikia šiuolaikinius praktinius statybos kokybės nustatymo ir tyrimo įgūdžius.
 
Siūlomos paslaugos:
 • Statybos techninės priežiūros darbai;
 • Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas;
 • Statybos objektų ekonominė patikra;
 • Statybos organizavimo projekų rengimas;
 • Statybos technologijos projekto taisyklių ir rekomendacijų sudarymas;
 • Statybos darbų technologinė organizacinė ekspertizė.
Konsultacijos:
 • Įstaigų  ir pramoninių statinių bei gyvenamųjų namų  statyba, rekonstrukcija;
 • Vidaus ir išorės apdaila, ekspertizė;
 • Pastatų stogų įrengimas ir rekonstravimas, ekspertizė;
 • Statybos technologinių sprendimų ekonomiškumas, darbų ir medžiagų kokybės klausimai.
Mokslo kryptys:
 • Statybos technologijos projektinės dokumentacijos projektavimas, rekomendacijų paruošimas ir paruoštos dokumentacijos vertinimas;
 • Šiuolaikinių statybos technologijų kūrimas ir vertinimas;
 • Statybos defektų analizė ir jų pašalinimo rekomendacijos;
 • Teritorijų planavimo tyrimas, vertinimas ir darnios plėtros rekomendacijos;
 • Projekto statybos strategijos parinkimas ir vertinimas;
 • Personalo statyboms parinkimas ir vertinimas;
 • Statinių gyvavimo ciklo analizė ir projektiniai sprendiniai;
 • Statybos technologijos ir vadybos alternatyvių sprendinių vertinimo modelių sudarymas, tobulinimas ir praktinis uždavinių sprendimas.
Atliekami natūriniai tyrimai ir naudojama įranga
Atliekami tyrimai
Naudojamos įrangos pavadinimas
Tyrimų sritis - pastatų mikroklimatas, pastatų aerodinamikos savybių nagrinėjimas ir oro srautų tekėjimas aplink statinius. Nagrinėjamos pastatų aptekėjimo savybės. Norint tinkamai sumodeliuoti pasirinktą pastatą aerodinaminiame vamzdyje reikia nustatyti tinkamus įvairių kriterijų parametrus, t. y. vėjo greitį, modelio dydi. Šiems dydžiams tinkamai įvertinti yra naudojami įvairūs panašumo kriterijai, šiuo atveju aerodinaminiam vamzdžiui modeliuoti pasirenkamas Reinoldso panašumo kriterijus. Reinoldso panašumo kriterijus pasirinktas todėl, kad jis nagrinėja tekėjimo reiškinius. Universalus prietaisas matavimo duomenų kaupimui. Su šia įranga naudojamas: CO2 koncentracijos dujose matavimo zondas; rutulio termometras, termoanemometras; termoporinės plokštelės atitvarų šilumos srauto matavimui; infraraudonųjų spindulių zondas; stovas mikroklimato tyrimo zondų tvirtinimui.
Matavimo prietaisas ALMEMO 2890-9
Armatūros tyrimo prietaisas skirtas armatūros išsidėstymo vaizdo vizualizavimui „StructureScan Mini 3D su RADAN 7 (programinė įranga)“.
Armatūros tyrimo prietaisas StructureScan Mini 3D
Komplekto sudėtis - prietaisas su displėjumi; universalus zondas su 1.5 m duomenų perdavimo kabeliu, karietėlės (su analogiškais priedais) armatūros skenavimui, kompiuterinė programa duomenų saugojimui ir apdorojimui ProVista (arba lygiavertė).
Armatūros vietos nustatymo prietaisas
Pramoninis vaizdo endoskopas skirtas patikrinti vamzdynų ir didelio dydžio ertmių (40 mm).  Prietaiso galimybės leidžia tikrinti labiausiai nepasiekiamų kanalizacijos dalių, vamzdynų, rezervuarų.
Pramoninis vaizdo endoskopas, mod. VIS 340 Service Camera
Prietaisas skirtas - sausų dažų sluoksnio ėmimui technologiniams ir struktūriniams tyrimams. Atliekami dažų kiekio, storio sluoksniams nustatyti ir kt. Tikrinama su kokia jėga nusiplėšia dažai nuo metalo. Tikslumas - 0,02 mikrono.
Prietaisas dažų bandiniams imti PosiTest AT
Prietaisas skirtas - slėgių skirtumui pastate sudaryti. Pastato oro kaitos ir oro infiltracijų tyrimui. Prijungiamas skaitmeninis mikromanometras oro slėgių skirtumui tarp patalpos vidaus ir išorės matuoti. Iš tiriamos patalpos siurbiamas oras.
Ši įranga praverčia tikrinant naujų pastatų sandarumo bei jų šilumos izoliaciją, įvertinant numatomų remontuoti pastatų sandarinimo poreikius.
Pučiančios durys slėgių skirtumo pastate sudarymui DG700
Prietaisas skirtas - oro infiltracijų tyrimams skirtuminio slėgio matavimams. Slėgių skirtumui pastate sudaryti. Pastato oro kaitos ir oro infiltracijų tyrimui.
Slėgio ir temperatūros matuoklis su keičiamais slėgio moduliais DeltaOHM HD 2304 su diferencinio slėgio jutikliu
Skaitmeninis universalus ieškiklis DMF 10 Zoom: aptinkami objektai - plieninė armatūra, plienas, spalvotieji metalai, mediena, laidai, kuriuose yra arba nėra įtampos.
Rankinis lazerinis nuotolių matuoklis DLE 150 Connect Professional -BOSCH: naudojamas atstumų, ploto ir tūrio matavimui.
Lazerinis nivelyras su stovu  LR 250 GR STANLEY.
Statybos kokybės tyrimo prietaisų komplektas
Prietaisas skirtas - dažymo dangų storio nustatymui. BB20 turi dvigubą jutiklį, kuris leidžia atlikti matavimus ant įvairių dangų, pavyzdžiui, dažų ir lakų, sintetinių dangų, cinko dangų, emaliuotą arba chromo, taip pat kaip plieno arba geležies ir ne geležies metalų, pavyzdžiui, aliuminio, magnio, titano ir t.t.
Suminio dangos storio nustatymo prietaisas PosiTector 200Model C/Adv „Defelsko“
Termovizoriumi matuojant infraraudonųjų spindulių intensyvumą, galima nustatyti pastatuose susidariusius šalčio tiltus, pastatų šilumos izoliacijos, stogų būklę, langų, durų bei jų įstatymo kokybę.
Atliekant pastato termovizinį tyrimą, nustatomi namo konstrukcijų defektai ir vietos, kur reikalinga renovacija siekiant pagerinti šiluminės energijos panaudojimo efektyvumą. Termovizinį tyrimą galima atlikti ir didelėse gamybinėse patalpose, ir daugiabučiuose ar individualiuose gyvenamuosiuose namuose, tyrimas atliekamas ir iš pastato lauko, ir iš vidinės pusių. Atlikus termovizinį tyrimą, užsakovui pateikiamos termonuotraukos, aprašomi rasti defektai ir pateikiami siūlymai.
Temografinių tryimų infraraudonųjų spindulių kamera IR-Flexcam Pro
Prietaisas skirtas - plyšių, įtrūkių, gylių dydžiui betono konstrukcijose nustatyti.
Ultragarso įrenginys TICO
Universalus prietaisas skirtas - matavimo duomenų kaupimui pagal kuriuos sudaromi grafikai
Universalus matavimo prietaisas su matavimo duomenų atmintimi.
Prietaisai įeinantys į universalių matavimų sudėtį: termoporinis temperatūros jutiklis; temperatūros matavimo zondas su Pt100 jutikliu; temperatūros ir santykinio oro drėgnio zondas; termoporinė plokštelė atitvarų šilumos srauto matavimui; priglaudžiamas medienos, popieriaus ir statybinių medžiagų drėgnumo zondas; infraraudonųjų spindulių zondas.
 
 
Projektas "Leonardo da Vinci"
 
 
Action: LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation
 
Projektas “Recognition of needs and creation of the professional training in the area of the preparation and management of infrastructure construction projects financed by the European Union”
Europos Komisijos programos „Lifelong Learning“ priemonės Leonardo Da Vinci finansuoto tarptautinio didaktinio projekto „Europos Sąjungos finansuojamų infastruktūrinių statybos projektų parengimo ir valdymo poreikio nustatymas bei profesionalaus mokymo kūrimas“ („Recognition of needs and creation of the professional training in the area of the preparation and management of infrastructure construction projects financed by the European Union”) rezultatai – parengta didaktinė medžiaga – 4 vadovėliai skirti statybą studijuojanties studentams, statybos bendrovių specialistams, statybos valdytojams.
Projekto pradžia – 2004-12-01.
Projekto pabaiga – 2006-05-31.
 
Projekto partneriai
Varšuvos technologijos universitetas (Lenkija); Valencijos politechnikos universitetas (Ispanija); Mihno Universitetas (Portugalija); Vilniaus Gedimino technikos universietas (Lietuva); Inžinerių ir ekspertų konsultantų asociacija (SIDIR, Lenkija); Polish-British Construction partnershop SP. Z O.O. (PBCP, Lenkija).
Projekto VGTU dalies vadovas – L. Ustinovičius.
Vykdytojai VGTU – E. K. Zavadskas, D. Migilinskas.
 
Projekto rezultatai